P' Max
Tutor
พี่แมค ประวัติการศึกษา
-ม.ปลายโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
-คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา
-สอบ PAT1 ได้คะแนนติด Top 10 ของประเทศ
-อดีตนักเรียนในค่าย สอวน. เคมี
-สอบติด สอวน.ดาราศาสตร์ 2 ปีซ้อน
-สอบติดโครงการ DTX (ทันตแพทย์ มข.) เป็นอันดับ 2
-สอบติดทันตแพทย์ จุฬา (ผ่านกสพท.) เป็นอันดับ 8
-ได้ทุนเต็มจำนวน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) สละสิทธิ
-สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยในการสอบกสพท. ได้คะแนน 70.6 คะแนน
รายการคอร์สของติวเตอร์
Foto
READ MORE

O-NET MATH

O-NET MATH คอร์สติวสอบ ONET คณิตศาสตร์ที่พาน้อง ๆ ไปเก็บทั้งเนื้อ และตะลุยข้อสอบจร...