(099)934 9990

คอร์สเรียนออนไลน์

Tiwtactic.com

รายละเอียด

เนื้อหาบทเรียน

  • โค้งสุดท้ายความถนัดแพทย์ รวม 4 ตอน
    • โค้งสุดท้ายความถนัดแพทย์ part 1 ( 2 ช.ม.)
    • โค้งสุดท้ายความถนัดแพทย์ part 2 ( 1 ช.ม.)
    • โค้งสุดท้ายความถนัดแพทย์ part 3 ( 3 ช.ม.)
    • โค้งสุดท้ายความถนัดแพทย์ part 4 ( 3 ช.ม.)