(099)934 9990

คอร์สเรียนออนไลน์

โค้งสุดท้าย ความถนัดแพทย์

Tiwtactic.com

รายละเอียด

**โค้งสุดท้าย ความถนัดแพทย์
-สรุปเนื้อหา+ตะลุยโจทย์ แบบเน้น ๆ โดยพี่ติวเตอร์คณะแพทย์ เพื่อเตรียมสอบความถนัดแพทย์โดยเฉพาะ !

เนื้อหาบทเรียน

  • โค้งสุดท้ายความถนัดแพทย์ รวม 4 ตอน
    • โค้งสุดท้ายความถนัดแพทย์ part 1 ( 2 ช.ม.)
    • โค้งสุดท้ายความถนัดแพทย์ part 2 ( 1 ช.ม.)
    • โค้งสุดท้ายความถนัดแพทย์ part 3 ( 3 ช.ม.)
    • โค้งสุดท้ายความถนัดแพทย์ part 4 ( 3 ช.ม.)