(099)934 9990

คอร์สเรียนออนไลน์

ติวฟรี ! สูตรการเคลื่อนที่แนวตรง

Tiwtactic.com

รายละเอียด

**คอร์สติวฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์, tablet หรือ smart phone ได้เลย

เนื้อหาประกอบด้วย
-พิสูจน์สูตรการเคลื่อนที่แนวตรง
-เงื่อนไขการใช้สูตร
-ขั้นตอนการเลือกสูตร และทำโจทย์
-ตัวอย่างโจทย์ให้ฝึกทำ

เนื้อหาบทเรียน

  • สรุปสูตรการเคลื่อนที่แนวตรง รวม 1 ตอน
    • สรุปสูตรการเคลื่อนที่แนวตรง ( 0.5 ช.ม.)