(099)934 9990

คอร์สเรียนออนไลน์

Tiwtactic.com

รายละเอียด

เนื้อหาบทเรียน

 • Introduction ONET คณิตศาสตร์ รวม 1 ตอน
  • Introduction ONET คณิตศาสตร์ ( 0.3 ช.ม.)
 • ONET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 รวม 2 ตอน
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 part 1 ( 2 ช.ม.)
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 part 2 ( 0.7 ช.ม.)
 • ONET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 รวม 1 ตอน
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 2 ( 2.5 ช.ม.)
 • ONET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 รวม 2 ตอน
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 3 part 1 ( 1 ช.ม.)
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 3 part 2 ( 1 ช.ม.)
 • ONET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 รวม 2 ตอน
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 4 part 1 ( 1 ช.ม.)
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 4 part 2 ( 1 ช.ม.)
 • ONET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 รวม 2 ตอน
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 5 part 1 ( 1 ช.ม.)
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 5 part 2 ( 1 ช.ม.)
 • ONET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6 รวม 2 ตอน
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 6 part 1 ( 1 ช.ม.)
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 6 part 2 ( 0.5 ช.ม.)
 • ONET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 7 รวม 2 ตอน
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 7 part 1 ( 1 ช.ม.)
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 7 part 2 ( 1 ช.ม.)
 • ONET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 8 รวม 2 ตอน
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 8 part 1 ( 1 ช.ม.)
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 8 part 2 ( 1 ช.ม.)
 • ONET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 9 รวม 2 ตอน
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 9 part 1 ( 1 ช.ม.)
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 9 part 2 ( 0.5 ช.ม.)
 • ONET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 10 รวม 2 ตอน
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 10 part 1 ( 1 ช.ม.)
  • ONET คณิตศาสตร์ชุดที่ 10 part 2 ( 1 ช.ม.)